Paascyclus Herv. Gemeente Tjamsweer

Elke dienst in de cyclus heeft zijn eigen sfeer en inhoud:

Witte Donderdag, 6 april, 19.30 uur
We gedenken de laatste maaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen. Hij waste hun voeten, als teken van dienstbaarheid en overgave. Wij vieren samen het Heilig Avondmaal, delen brood en wijn, en volgen Jezus en zijn vrienden naar Gethsemane, waar een van hen Hem zal verraden.

Goede Vrijdag, 7 april, 19.30 uur
We lezen teksten rond het lijden en sterven van Jezus. We horen de aanklacht tegen Hem, en gaan mee naar Golgotha, waar Hij gekruisigd wordt en zijn geest teruggeeft aan zijn Vader. Het licht van de wereld sterft. We doven de Paaskaars. Er is niets meer te zeggen.

Stille Zaterdag, 8 april, 21.00 uur
Jezus is begraven, weggesloten achter harde steen. Onbereikbaar voor ons. Alle hoop die wij op Hem hadden gevestigd is vervlogen. Maar we brengen ons andere momenten van wanhoop te binnen, waaruit tegen alle verwachting in nieuw leven ontstond. We gedenken onze doop, en leven op als nieuw licht de kerk binnenstroomt:
Licht, licht, alles wordt licht, niets dan licht, overal licht. Alles is licht geworden!

Paasmorgen, 9 april, 9.30 uur
We vieren Opstanding! Door het duister van lijden en dood heen zijn wij aan het licht gekomen, zoals een graankorrel, die in de aarde viel en, vanuit het duister, zich opricht en tot volle bloei komt. Symbool van die gang naar het licht is de nieuwe Paaskaars. Christus is opnieuw en voorgoed in ons midden! Het koor zingt voor ons:

De Eeuwige, Alomtegenwoordige Ongeziene Dichtbije, Hem zij onze lof en dank!