REPERTOIRE

Doelstelling van ons koor is te laten horen dat zang een prachtig instrument is om mensenharten te raken. Ons repertoire bestaat dan ook uit psalmen, gezangen, opwekkings- en andere geestelijke liederen.