Paascyclus PKN gemeente Siddeburen

Wij hebben de Paascyclus volbracht!

Wij zijn totaal 4 avonden en op Paasmorgen bij de PKN gemeente Siddeburen te gast geweest om te zingen. En wat was het fijn om met elkaar de Paascyclus te vieren. Afgelopen dinsdagavond zijn we reeds begonnen met de repetitie. Even aanvoelen hoe het zingt in de kerk van Siddeburen.
Op Witte Donderdag vierden we samen met de gemeente het Avondmaal. Je kon kiezen uit 4 soorten brood:  Roggebrood: het brood der ellende

Het ongedesemde brood: het brood van de haast
Het bruine brood: brood der herinnering
Het witte brood: het brood der bevrijding
Wat een rijkdom omdat we hieruit mochten kiezen dan kunnen we verder in vreugde en vrijheid. Hoera!

Goede Vrijdag staan we samen bij het kruis en zingen:
O hoofd vol bloed en wonden
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon
daarna leggen we Jezus in het graf en wordt het stil…

Op Stille Zaterdag waken we bij het graf
en voordat ik in de auto stap op weg naar Siddeburen kijk ik naar een prachtige lucht. Ik maak gauw een foto, het ontroert me, het flitst door mijn hoofd: Licht dat terugkomt…

Wat hebben we dit steeds maar weer gezongen onder het aansteken van ieders kaars aan de nieuwe Paaskaars.
Een kaarsje aansteken: het maakt het gemis van een dierbare tastbaar, uit liefde, uit gevoel.
Aan het eind is er weer licht en heffen we met elkaar het glas op het nieuwe licht van Pasen.

Op Paasmorgen vieren we samen de Opstanding van Jezus: Hij leeft!
Licht! licht! Alles wordt licht! Niets dan licht! Overal licht! Alles is licht geworden.
Mogen we in dat vertrouwen weer op weg gaan in deze helemaal zo verwarde wereld!